Publicador de contidos

Publicador de contidos

Gandeiros sen remuda xeneracional

Gandeiros sen remuda xeneracional

A idade media dos titulares das granxas de vacún é de 58 anos

G24.gal 20/06/2022 17:03

 Un de cada catro gandeiros españois do vacún de carne está en idade de xubilación (máis de 65 anos), unha porcentaxe que sobe ao 42 % cando se trata dunha granxa pequena, mentres que só o 11,6 % dos granxeiros ten menos de 40 anos.

É un dos datos do informe 'Análise do sector vacún de carne español' realizado entre 2020 e 2021 e presentado este luns pola Organización Interprofesional da Carne de Vacún (Provacuno).

O documento contén datos do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) e unha enquisa sectorial realizada a máis de 260 granxas.

A idade media dos titulares das granxas de vacún é de 58 anos, e a franxa de idade máis frecuente é a que vai de 51 a 65 anos.

En canto á substitución xeracional, a enquisa revela que o 43 % dos gandeiros de máis de 60 anos non ten pensado nada respecto diso; o 32 % ten previsto a substitución dentro da súa familia; un 18 % pensa que cerrará a granxa unha vez see xubile mentres que o 7 % restante prevé facelo con persoas de fóra da familia.

En conxunto, o 57 % dos gandeiros considera que o sector ten futuro a pesar de que a baixa rendibilidade e a presión administrativa se identifican como as maiores dificultades para o mantemento da actividade.

Unha actividade centrada no rural, sen descansos e dependente de subvencións

O 87 % do total do sector concéntrase no medio rural e o 40 % das súas actividades localízase en áreas con risco de despoboamento.

As axudas da Política Agrícola Común (PAC) supuxeron o 37 % dos ingresos brutos (ano 2019) mentres que o 54 % realizou algún investimento nas infraestruturas permanentes da granxa no últimos cinco anos.

Un dato rechamante é que os gandeiros gozaron dunha media de 5,4 días de vacacións en 2019, “aínda que hai moitos deles que non puideron telas”; no últimos cinco anos a media de goce vacacional foi de 11 días.

4 de cada 10 granxas están xestionadas por unha muller

Case catro de cada 10 granxas xestiónaas unha muller, chegando ao 41,3 % no caso das de vaca ama de cría e permanecendo nun 25,4 % nas do engorde de tenreiros.

A presenza da muller como titular de explotación é máis frecuente nas granxas de tamaño pequeno e mediano.

O consultor agroalimentario Manuel Laínez indicou que os obxectivos do informe son coñecer o características socio-económicas do sector, a situación actual das instalacións gandeiras e caracterizar os modelos de produción.

Outra das pretensións do documento son "sentar as bases para deseñar estratexias de investigación e innovación" que sirvan para avanzar en áreas como a sustentabilidade. 

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade