Publicador de contidos

Publicador de contidos

As empresas funerarias en Galicia non poderán estar a menos de 200 metros de parques ou residencias

As empresas funerarias en Galicia non poderán estar a menos de 200 metros de parques ou residencias

A nova normativa abre a posibilidade de facer enterramentos sen féretro, tal como esixen algunhas confesións relixiosas

Redúcense os prazos para darlle sepultura a un defunto, que pasa a ser de doce horas como mínimo dende que se produciu o óbito

Cemiterio de San Amaro na Coruña Cemiterio de San Amaro na Coruña
G24.gal 19/05/2023 21:32

Galicia contará cun censo de empresas funerarias, velorios e crematorios, que non poderán estar a menos de 200 de parques ou residencias Galicia contará cun censo de empresas funerarias, velorios e crematorios, que non poderán estar a menos de 200 de parques ou residencias,

O Consello da Xunta avaliou este venres o borrador de decreto sobre sanidade mortuoria da Comunidade galega, que acordou enviar ao Consello Consultivo de Galicia para que faga o exame desta normativa e ditamine sobre unha normativa que pretende garantir os enterros por outros ritos relixiosos como o musulmán e que permitan, con seguridade sanitaria, inhumaciones sen féretro en función da confesión que así o rexe.

Unha vez aprobada a normativa, substituirase o decreto 151/ 2014, que é o que regulaba ata o de agora a sanidade mortuoria en Galicia e a creación do censo de empresa e establecementos funerarios na Comunidade galega.

Tras estes anos de vixencia da normativa anterior, a súa aplicación puxo de manifesto a "conveniencia" de abordar a modificación da regulación de certos aspectos que, recoñece a Xunta, a realidade diaria, a experiencia práctica e a evolución do sector puxeron de manifesto.

Eximir de féretro

A nova regulación a estudo do Consultivo recolle a posibilidade de eximir do uso de féretro para enterros naqueles casos en que, por razóns de confesionalidade, así se demande e tras conformidade co titular do cemiterio en que se vaia a inhumar.

Esta modificación facilitará enterros polos ritos musulmán e xudeu en territorio galego, tal e como destacou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e como se informou aos representantes destas comunidades relixiosas.

A nova regulación ten por obxecto tamén reducir o control administrativo preexistente para substituílo por unha intervención máis limitada, centrada naqueles aspectos exclusivamente sanitarios derivados da actividade funeraria, mantendo en todo caso un alto nivel de protección da saúde.

Tamén se fai un recoñecemento competencial expreso ás administracións locais, como provedoras dos servizos públicos á poboación entre os que se inclúen os cemiterios e as actividades funerarias.

Adicionalmente, a Comisión de Saúde Pública constituída no Sistema Nacional de Saúde acordou a creación dun grupo de traballo formado por representantes das comunidades autónomas e coordinado polo Ministerio de Sanidade para a elaboración dunha guía de consenso da sanidade mortuoria. En consecuencia, este novo decreto incorpora gran parte das determinacións da guía consensuada.

Tempos mínimos 

Ademais, modificaranse os tempos mínimos esixidos desde o falecemento para poder realizar prácticas sanitarias sobre o cadáver, así como a redución a doce horas do prazo mínimo para poder dar o destino final a un cadáver, sempre que se dispoña coa licenza de enterramento.

O borrador de decreto incorpora, ademais, un capítulo relativo ao procedemento de regularización de cemiterios preexistentes que pasa a ser unha vía permanente e necesaria para facilitar a legalización de numerosos cemiterios que na actualidade non cumpren cos trámites administrativos esixidos pola normativa.

Tamén se modifica o procedemento para o enterramento en lugares especiais, eliminando a autorización sanitaria para aqueles existentes e, no caso de nova construción, atribúeselles aos concellos a competencia necesaria para a concesión das oportunas licenzas.

Crematorios

Outro aspecto do decreto é a regulación dos crematorios, como destacou o presidente na conferencia de prensa. A súa instalación prevese preferentemente en chans de uso industrial, nun edificio independente e exclusivo para servizos funerarios e actividades complementarias.

Establécese unha distancia de 200 metros contados desde o foco da emisión que constitúe a cheminea do crematorio na que non poderá haber zonas residenciais da terceira idade, centros sanitarios, centros educativos, parques infantís, instalacións deportivos ou outros similares.

Finalmente, introdúcese por primeira vez un censo de empresas e establecementos funerarios de Galicia, en que se inscribirán mediante declaración responsable as empresas do sector, tanatorios, velorios e crematorios con razón social na comunidade.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade