Publicador de contidos
Publicador de contidos

O Supremo rexeita o uso do permiso retribuído para ir ao médico con familiares non dependentes

O Supremo rexeita o uso do permiso retribuído para ir ao médico con familiares non dependentes

Recoñecer o dereito ao acompañamento ao médico do pai ou a nai, sen que sexa necesario que estes estean a cargo da persoa traballadora nin sexan dependentes, "ampliaría de modo abusivo" o uso deste permiso 

G24.gal 22/04/2024 09:13

O Tribunal Supremo ratificou que os traballadores non teñen dereito a empregar as 35 horas de permiso retribuído para acompañar ao médico familiares de primeiro grao a non ser que estes teñan un grao de dependencia ou estean efectivamente ao seu cargo.

Nunha sentenza datada o pasado 20 de marzo a que tivo acceso EFE, a sala do social desestima un recurso dos sindicatos contra unha sentenza da Audiencia Nacional de 2021, que ratifica en todos os seus puntos. O conflito remóntase a 2021, cando FS-CCOO presentou unha demanda de conflito colectivo na empresa de atención telefónica Servinform para que se declarase o dereito dos traballadores ao goce das 35 horas para acompañamento ao médico do pai ou a nai sen que sexa necesario que estes estean a cargo da persoa traballadora.

O convenio das empresas de atención telefónica ou contact center dispón que o persoal terá dereito ao uso de ata 35 horas retribuídas ao ano para asistir a consultas de médicos da Seguridade Social, coa obriga de avisar coa maior antelación posible e presentar a xustificación oportuna. En Servinform negociouse un plan de igualdade que indicaba: "A bolsa de 35 horas anuais retribuídas para asistencia médica da seguridade social a que se refire o convenio farase extensible a todo o persoal estendendo o seu uso ao acompañamento a consulta médica da seguridade social de fillos, fillas, pai, nai e persoas dependentes a cargo da persoa traballadora". E a empresa non permitía o uso das 35 horas a non ser que o familiar —proxenitores, descendentes— fose efectivamente dependente.

A Audiencia Nacional desestimou a demanda, e agora o Supremo ratifica a sentenza. A vontade das partes, sinala, consiste en recoñecer horas de permiso retribuídas con cargo ao empresario cando o traballador presente unha necesidade de conciliar a súa vida laboral e familiar, tendo en conta que se trata dun acordo adoptado no marco do plan de igualdade.

A necesidade de conciliar patentízase cando existe dependencia entre a persoa precisada de asistencia médica e o traballador, de modo que cando o pacto se refire a persoas dependentes a cargo da persoa traballadora, este requisito teñen que o cumprir todos os familiares en primeiro grao do traballador: fillos e pais que acoden ao médico. Pero "carece de sentido", indicaba a Audiencia Nacional, pretender que o permiso se estenda "aos devanditos familiares (pensemos en fillos maiores de 18 anos ou en pais que non están ao coidado do traballador, pensemos mesmo que uns e outros poden vivir de forma independente), máxime cando ningún requisito adicional se esixe atendendo á gravidade ou imposibilidade de acudir á consulta médica".

Recoñecer o dereito ao acompañamento ao médico do pai ou a nai, sen que sexa necesario que os mesmos estean a cargo da persoa traballadora nin sexan dependentes, "ampliaría de modo abusivo" o uso deste permiso que é retribuído con cargo ao empresario, engaden os maxistrados.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade