Publicador de contidos

Publicador de contidos

Un de cada tres fogares con hipoteca variable poderá acollerse ás medidas de alivio

Un de cada tres fogares con hipoteca variable poderá acollerse ás medidas de alivio

O Goberno aproba disposicións para suavizar a suba de xuros nos créditos hipotecarios a máis dun millón de familias

Cotas conxeladas, prazos ampliados e menos comisións son as principais medidas, que entrarán en vigor a partir do un de xaneiro

Calviño espera que se sume toda a banca: "É o momento de arrimar o ombreiro"

Yolanda Díaz considera que o acordo coa banca é "manifestamente mellorable"

G24.gal 22/11/2022 11:21 Última actualización 22/11/2022 15:12

Máis dun millón de familias poderán acceder ás medidas de alivio hipotecarias aprobadas este martes polo Goberno, o que se traduce en que un de cada tres fogares con hipotecas a tipo variable e por tanto afectados pola alza do euribor poderán ver reducida a súa carga financeira.

A vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicou, na conferencia de prensa posterior ao Consello de Ministros, que o euribor, o indicador que serve de referencia para a maioría de hipotecas variables en España, produce xa unha alza moi acelerada da cotas.

Esta realidade afecta a 3,7 millóns de fogares con hipotecas a tipo variable, e o Goberno quere que coa batería de medidas aprobadas este martes máis dun millón deles poidan ter opcións de reducir a súa cota hipotecaria "elixindo a medida que mellor se axuste ás súas necesidades e situación financeira".

Por unha banda mellórase o tratamento das familias vulnerables, unhas 350.000, pero ábrese un novo marco de actuación temporal para máis de 750.000 familias de clase media "en risco de vulnerabilidade". Ademais, adóptanse melloras para facilitar a amortización anticipada dos créditos e a conversión das hipotecas a tipo fixo.

O actual Código de boas prácticas para hipotecados vulnerables, aprobado en 2012, actualízase para dar opción a reestruturar un préstamo cun tipo de xuro máis baixo durante a carencia do principal de 5 anos (euribor menos 0,1 % fronte ao euribor máis 0,25 % actual).

Así mesmo, amplíase a 2 anos o prazo para solicitar a dación en pago da vivenda e contémplase a posibilidade dunha segunda reestruturación, en caso necesario.

A vicepresidenta económica dixo que o acordo "proporciona un menú de opcións para amortecer a carga hipotecaria e ter así máis tranquilidade, confianza e certeza sobre o seu nivel de gasto".

Os fogares con rendas inferiores a 25.200 euros ao ano que dediquen máis do 50 % dos ingresos mensuais ao pago da hipoteca, aínda que non vexan incrementada nun 50 % o esforzo hipotecario, poderán acollerse ao Código cunha carencia de 2 anos, un tipo de interese menor durante ese tempo e un alongamento do prazo de ata 7 anos.

A modo de exemplo, Calviño dixo que unha familia cunha hipoteca tipo de 120.000 euros e unha cota mensual de 524 euros tras a revisión de tipos de interese, verá reducida a súa cota durante o período de carencia de cinco anos máis dun 50 %, ata os 246 euros.

Proponse tamén un novo Código para aliviar ás familias de clase media, con rendas de ata 29.400 euros anuais, que se consideran en risco de vulnerabilidade polo incremento da cota hipotecaria, que lles consome máis do 30 % dos seus ingresos tras unha subida de polo menos o 20 %.

Para todos estes casos, que sumarían máis de 750.000, as entidades financeiras deberán ofrecer a posibilidade de conxelación durante 12 meses da cota, un tipo de interese menor sobre o principal aprazado e un alongamento do prazo do préstamo de ata 7 anos.

Por último, redúcense aínda máis os gastos e comisións para facilitar o cambio de tipo variable a tipo fixo e elimínanse durante todo 2023 as comisións por amortización anticipada e cambio de hipoteca de tipo variable a fixo.

Os dous Códigos de Boas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte do sector financeiro, pero Calviño confía en que todas as entidades se sumen a el no prazo dun mes, co obxectivo de que estean vixentes o 1 de xaneiro de 2023.

A vicepresidenta económica insiste en que "é momento de arrimar o ombreiro" e pon como exemplo a CaixaBank, participada polo propio Estado, que xa dixo que se acollerá a estas medidas, de obrigado cumprimento unha vez que os bancos se subscriban a elas.

Pero os socios de Goberno cren que as medidas quedan curtas e cuestionan o acordo de Calviño coa banca. Yolanda Díaz asegurou que "é un pequeno paso, pero se me pregunta se as entidades financeiras se comprometen co seu país ou fan un pequeno sacrificio, non. Pensamos que sería substancialmente mellorable".

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade