Publicador de contidos

O gasto en pensións alcanza a cifra récord de 12.051 millóns en setembro

O gasto en pensións alcanza a cifra récord de 12.051 millóns en setembro

A pensión media de xubilación sobe un 9,5 %, ata os 1.376,4 euros mensuais

A pesar do incremento da cifra global, un 10,9 % respecto ao ano pasado, a cantidade destinada ao pagamento das pensións sitúase na mesma porcentaxe sobre o PIB, o 11,7 %, e é incluso menor ca nos dous anos anteriores

EP 26/09/2023 09:51

A Seguridade Social destinou neste mes de setembro a cífra récord de 12.051,4 millóns de euros ao pago da nómina ordinaria mensual de pensións contributivas, un 10,9 % máis ca no mesmo mes de 2022, segundo informou este martes o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

O Departamento que dirixe José Luis Escrivá estima que o gasto en pensións se situou no 11,7 % do PIB nos últimos doce meses. É a mesma cifra que se destinou o ano pasado e inferior á de 2020 (12,4 % do PIB), ano condicionado polo impacto da pandemia sobre o PIB, e tamén á de 2021 (12,1 % do PIB).

O incremento en cifras globais débese a que, en aplicación da reforma de pensións, estas subiron para 2023 un 8,5 % como resultado da inflación media do período decembro de 2021-novembro de 2022.

Dos 12.051,4 millóns de euros que se dedicaron en setembro á nómina ordinaria das pensións contributivas, case tres cuartas partes (o 73 %) destináronse ao pago das pensións de xubilación, que sumaron un importe de 8.793 millóns de euros, un 11,7 % máis que en setembro do ano pasado.

Ás pensións de viuvez destináronse case 2.006 millóns de euros, un 9,4 % máis ca hai un ano, mentres que ás prestacións por incapacidade permanente dedicáronse 1.057 millóns de euros (+7,5 %).

Pola súa banda, o pago das prestacións de orfandade supuxo un importe de 163,9 millóns (+8,9 %), e o das prestacións a favor de familiares totalizou 31,9 millóns de euros (+12 %).

A pensión media é de 1.376,4 euros

Tras a suba das pensións co IPC aplicada desde principios de ano, a pensión media de xubilación aumentou en setembro un 9,5 % interanual, ata os 1.376,4 euros mensuais.

No Réxime Xeral, a pensión media de xubilación ascendeu a 1.533,1 euros mensuais, fronte aos 916,7 euros ao mes do Réxime de Autónomos. Na Minería do Carbón, a pensión media de xubilación é de 2.684,2 euros ao mes e no do Mar, de 1.526 euros.

A contía media das novas altas de xubilación ascendeu en agosto deste ano (último dato dispoñible) a 1.439,8 euros ao mes.

En setembro, a pensión media de viuvez situouse en 852,8 euros ao mes, cun crecemento interanual do 9,3 %, mentres que a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), aumentou un 9,5 %, ata situarse ao 1 de setembro en 1.196,35 euros mensuais.

Máis de dez millóns de pensións contributivas

En setembro abonáronse 10.073.434 pensións contributivas, un 1,2 % máis ca hai un ano, a algo máis de 9,12 millóns de pensionistas. Do total de pensións, máis de 6,38 millóns eran pensións de xubilación; 2,35 millóns eran pensións de viuvez; 945.539 eran de incapacidade permanente; 342.294 eran pensións de orfandade, e 45.328, en favor de familiares.

Do total de pensionistas (9.121.410 ao 1 de setembro deste ano), 4,6 millóns son homes e 4,5 millóns, mulleres. O número de pensións por pensionista é de 1,1.

Doutra banda, o número de pensións pertencentes a clases pasivas en vigor a peche de agosto deste ano (último dato dispoñible) foi de 696.194, cifra un 1,9 % superior á do mesmo mes de 2022. A nómina mensual destas pensións ascendeu a 1.474,1 millóns de euros, un 11,7 % máis que en igual mes do ano pasado. Este réxime inclúe fundamentalmente ao persoal militar e a funcionarios.

Con data 1 de setembro, 576.731 pensións percibían o complemento por brecha de xénero, cuxo obxectivo é corrixir paulatinamente a diferenza que se produce entre a pensión media que recibe un home e a que recibe unha muller. O importe medio mensual deste complemento na pensión, recibido nun 91,1 % por mulleres, é de 65,6 euros.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade

Publicador de contidos