O Goberno formula un maior subsidio por desemprego e compatible co traballo

As cifras de Traballo pasan polo cobro de 660 euros os primeiros 6 meses, 540 euros os seis meses seguintes e 480 euros ata os 30 meses

O subsidio poderá seguirse cobrando durante 45 días tras comezar nun novo posto de traballo

G24.gal 30/11/2023 16:11

O Ministerio de Traballo expón unha reforma do subsidio por desemprego que incrementa o seu importe ata os 660 euros ao mes ao comezo, para volver deixalo no nivel actual, nos 480 euros, ao cabo dun ano, mellora a cobertura e permite seguir cobrándoo durante 45 días tras comezar nun novo posto de traballo.

O Ministerio de Traballo e Economía insistiron nun encontro cos medios en que non haberá recortes na reforma do subsidio asistencial do desemprego, a pesar de que dende o Ministerio de Economía se intentou axustar á baixa. 

Traballo nega que vaian saír adiante as formulacións de Economía, que pasan por rebaixar de 30 a 12 meses o tempo de cobro, e por recortar o seu importe a unha media de 442,5 euros ao mes durante ese ano (600 euros o primeiro trimestre, 480 euros o segundo, 390 euros o terceiro e 300 euros o cuarto).

O Ministerio de Traballo asegura que a súa reforma axústase ao acordo de goberno pactado co PSOE, negociada con Bruxelas. Queda o traballo cos axentes sociais, coa idea de que poida entrar en vigor ao longo do ano que vén de forma diferida.

A proposta do Ministerio de Traballo

As cifras de Traballo pasan polo cobro de 660 euros os primeiros 6 meses (110 % do IPREM), 540 euros os seis meses seguintes (90 % do IPREM) e 480 euros (80 % do IPREM) ata os 30 meses, un modelo en liña co da prestación contributiva por desemprego.

As cifras quedan axustadas ao indicador de rendas múltiples, (IPREM) de 2023 (600 euros mensuais) que se prevé que suba en 2024.

A mellora desta cobertura pasa por estender a protección aos menores de 45 anos sen cargas familiares. Tamén aos traballadores eventuais do sector agrario que non sexan de Andalucía non Estremadura (que si están incluídos).

Elimínase tamén o mes de carencia que hai que esperar para comezar a cobrar o subsidio e permítese compatibilizar a cobranza da axuda cun empreso durante os primeiros 45 días. 

Por outra banda, a supervisión pasará de ser mensual a trimestral e mellorarán os criterios de acceso, de xeito que se poidan contar todas as rendas da unidade familiar se ese cálculo é máis beneficioso para o destinatario.

Traballo asegura que a diferenza da súa proposta coa de Economía ten que ver ca formulación ideolóxica, que pasa por ameazar aos parados e por pensar que todos traballan na economía mergullada mentres cobran do Estado.

Tamén explicaron que o 80 % dos beneficiarios non esgotan os 30 meses de prestación, en tanto que un 56 % deixa de cobrala antes de esgotala porque atopa un traballo. O resto, xubílase ou emigra.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade