Publicador de contidos

Publicador de contidos

O Goberno recupera a Comisión Nacional da Enerxía (CNE) e reforza as súas funcións

O Goberno recupera a Comisión Nacional da Enerxía (CNE) e reforza as súas funcións

As funcións da vella CNE pasaran en 2013 á Comisión Nacional para os Mercados e a Competencia 

O Goberno defende que nestes momentos se debe recuperar un organismo específico ante a transformación do sector enerxético

EFE 20/02/2024 14:16

O Consello de Ministros iniciou os trámites lexislativos para recuperar a antiga Comisión Nacional da Enerxía (CNE), que en 2013, baixo un Goberno do PP, pasou a estar integrada na Comisión Nacional para os Mercados e a Competencia (CNMC) xunto a outros reguladores.

Segundo explicou este martes a vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, tramitarase pola vía de urxencia e se todo vai ben, tendo en conta que a gran maioría dos grupos consultados son proclives á súa recuperación, a lei de creación podería publicarse no Boletín Oficial do Estado (BOE) antes de que acabe o ano.

En consecuencia, a CNE deberá estar plenamente constituída e operativa nun prazo máximo de catro meses desde a aprobación da lei de creación.

Na conferencia de prensa posterior ao Consello, Ribera asegurou que a creación da CNMC debeuse a un criterio de oportunidade política en 2013, pero que ante a transformación do sector enerxético débese recuperar un organismo específico que estea ben dotado e reforzado.

Funcións do organismo

Como parte do restablecemento desta autoridade regulatoria abriuse o proceso de audiencia pública do anteproxecto de lei desta nova entidade. No marco deste nova CNE actualizaranse as súas funcións, reforzaranse os seus medios e contará cun fondo específico para a xestión e liquidación dos sistemas de electricidade e gasista nas actividades reguladas.

No caso da supervisión das tomas de participacións empresariais no sector enerxético, a CNE encargarase de instruír o expediente e de facer unha proposta ao ministerio, que resolverá e fixará as condicións que considere oportunas.

Este fondo para xestionar as liquidacións dos sectores enerxéticos é unha medida que responde á petición expresa da Intervención Xeral da Administración, da Oficina de Contabilidade Nacional, para facilitar a transparencia e a mellor xestión dos fluxos económicos que proceden destas actividades reguladas que aparecen nas facturas.

Esta CNE, ademais das súas funcións clásicas de seguimento do funcionamento correcto dos mercados enerxéticos, unha vía coa que se quere garantir prezos competitivos para os consumidores e sinais eficientes para o investimento, ten que incorporar a descarbonización.

Neste sentido, explicou que se trata de favorecer, á hora de tomar as decisións regulatorias, ese obxectivo europeo da descarbonización.

Segundo subliñou a ministra, o novo organismo asume funcións regulatorias; consultivas; de asesoramento e resolución de conflitos entre operadores e incorpora novos vectores enerxéticos, aos que se engade o hidróxeno e os gases renovables á electricidade, o gas e os hidrocarburos.

Tamén se reforzarán as funcións de inspección, consolidando atribucións que desempeñaba de maneira transitoria como o velar pola resolución das queixas dos consumidores.

Estrutura de funcionamento

A CNE estará adscrita ao ministerio e o seu consello estará integrado por sete membros: o presidente, o vicepresidente e cinco conselleiros, que terán un mandato de seis anos sen posibilidade de reelección e deberán acreditar 5 anos de experiencia vinculados a este ámbito.

Contará con tres direccións, a de Electricidade, a de Hidrocarburos e Novos combustibles e a de Inspección, de novo cuño, para reforzar o seu labor supervisora.

Para sacar este proxecto adiante, a ministra sinalou que houbo distintas vías de comunicación e escoita e que será moi importante atender os comentarios e observacións para remitir o proxecto de lei ao Congreso dos Deputados, empezando obviamente pola CNMC, que ten moito que dicir, recoñeceu.

Ata que se recupere este organismo, a CNMC seguirá desempeñando as súas funcións con normalidade e a recuperación dos equipos e dotacións farase coa maior dilixencia.

No acordo de goberno subscrito entre o PSOE e Sumar xa se recollía resucitar a CNE, que foi o ente regulador dos sistemas enerxéticos entre 1995 e 2013.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade