Publicador de contidos

Publicador de contidos

O Goberno mantén a actual ABAU este curso e atrasa a reforma a 2025

O Goberno mantén a actual ABAU este curso e atrasa a reforma a 2025

O Ministerio de Educación e Formación Profesional trasladou esta decisión ás comunidades autónomas

Os servizos xurídicos non avalan que un Goberno en funcións poida aprobar a reforma

G24.gal 31/08/2023 10:52 Última actualización 31/08/2023 12:18

O Goberno manterá o formato actual da selectividade para o ano 2024 e pospón os cambios previstos a 2025 por estar en funcións.

O aprazamento débese a que os informes xurídicos solicitados polo Ministerio de Educación que dirixe Pilar Alegría non avalan que un Goberno en funcións poida aprobar leis ou reais decretos, salvo que obedezan a cuestións de "extrema urxencia". 

Segundo o Ministerio, a aprobación da norma "excedería as competencias dun Goberno en funcións, xerando confrontación coas Administracións autonómicas", e lembra que a decisión adoptada atende á petición dun ano de moratoria por parte das instancias universitarias e rebaixa a incerteza de docentes, alumnos e familias.

Tal decisión foi trasladada este xoves polo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, a representantes dos reitores das universidades e ás comunidades autónomas durante unha reunión por videoconferencia.

Este aprazamento ata 2025 foi solicitado hai uns meses por Crue Universidades por considerar que era moi precipitado a aplicación dos cambios, aínda que nese momento non se atendeu a súa petición.

Aprazada polas eleccións

O borrador de real decreto que regula o exame para o curso 2023-2024, que xa estaba tramitado e só restaba a súa aprobación en Consello de Ministros, foi paralizado o pasado mes de maio como consecuencia da convocatoria electoral do 23 de xullo.

O Goberno aduciu que estaba en funcións e, por tanto, deixaba a súa aplicación ao Executivo que saíse das urnas. Agora, debido a que o Goberno non pode aprobar o decreto ao estar en funcións, decidiu aprazar un ano a nova ABAU.

Por tanto, a próxima proba de acceso á Universidade seguirá o mesmo modelo que a do curso anterior, cuxo real decreto establecía que cada unha das probas contén preguntas abertas e semiabertas que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez.

Ademais destes tipos de preguntas, no modelo de ABAU actual pódense utilizar tamén preguntas de opción múltiple, sempre que en cada unha das probas a puntuación asignada ao total de preguntas abertas e semiabertas alcance como mínimo o 50 %.

No modelo de proba actual, as preguntas de opción múltiple teñen "unha soa resposta correcta inequívoca e que non esixen construción por parte do alumnado, xa que este limitarase a elixir unha de entre as opcións propostas".

Pola súa banda, as semiabertas son preguntas "con resposta correcta inequívoca e que esixen construción por parte do alumnado", unha construción que "será breve, por exemplo, un número que dá resposta a un problema matemático, ou unha palabra que complete unha frase ou dea resposta a unha cuestión, sempre que non se facilite unha listaxe de posibles respostas".

O proxecto de reforma da ABAU 

Pola súa banda, o proxecto de real decreto polo que se regulan as características básicas da nova proba de acceso á universidade establece o procedemento de cálculo da cualificación de acceso, publicado o pasado mes de febreiro finalmente foi aprazado un ano. O Ministerio de Educación e Formación Profesional eliminou a proba de madurez e preguntas tipo test que inicialmente tiña previstas para esta nova proba.

Así mesmo, Educación aumentaba o tempo de realización dos exercicios na nova proba, pasando de 90 minutos a 105 minutos, xa que, segundo xustificaba o Departamento dirixido por Pilar Alegría, "tense en conta a lectura do exercicio, a súa análise e produción".

Outro dos cambios que inclúe o proxecto de real decreto é que os alumnos, no momento de matricularse á proba de acceso, elixirán entre examinarse de Historia de España ou Historia da Filosofía. Ademais, nas comunidades con lingua cooficial engádese un exame de lingua propia.

Proba piloto da nova ABAU en 50 centros

Co obxectivo de poñer a proba a nova ABAU, o Ministerio realizou o pasado mes de marzo un proba piloto en 50 centros de todas as comunidades autónomas españolas, Ceuta e Melilla, fóra das gobernadas polo Partido Popular e Aragón e o País Vasco. Esta proba piloto incluía exercicios menos memorísticos que reflicten situacións da vida cotiá.

Segundo as guías de corrección dos exames piloto da nova proba de acceso á Universidade, publicadas por Educación, a nova ABAU descontaría 0,25 puntos por cada erro ortográfico e os acentos contarían como media falta.

Así, na guía correspondente á proba de Lingua Castelá e Literatura, indícase que "a cualificación de cada exercicio será sempre 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 ou 2,5 puntos, ata un total de 10 puntos" e especifícase que se descontarán 0,25 puntos por cada erro ortográfico; os acentos serán consideradas como media falta, e todos os demais casos (maiúsculas, estranxeirismos, signos de exclamación e interrogación) computaranse como unha falta. Ademais, os erros repetidos só descontarán unha vez.

Na guía proponse que, cando a resposta do alumno sexa mellorable ou conteña erros, cualifíquese cunha puntuación de 0,25, por exemplo, ante a pregunta de elaborar un texto expositivo-argumentativo, aínda que a presentación non se axuste "en absoluto ao formato proposto", teña "unha extensión inferior á requirida", non se axuste ao tema ou conteña "vocabulario inadecuado, insuficiente" e con "abundantes erros gramaticais".

En suma, a guía sinala que "se tenderá a unha valoración conxunta positiva sempre que o texto teña uns mínimos de coherencia e cohesión, así como una certa corrección expresiva".

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade