Publicador de contidos
Publicador de contidos

As previsións económicas para o 2024, por María Loureiro

OPINIÓN

As previsións económicas para o 2024, por María Loureiro

G24.gal 10/01/2024 08:08

As previsións macroeconómicas para España no 2024 apuntan a un crecemento económico moderado, debido á situación de crise internacional xeral, do 1,5 %, fronte ao 1,2 % da Eurozona. Este crecemento verase impulsado pola demanda interna, e especialmente o consumo privado, que se beneficiará do aumento do emprego e dos salarios. Con todo, o crecemento do sector exterior será nulo, xa que as exportacións veranse afectadas pola incerteza económica global e a guerra en Ucraína. Dado este panorama alentador en termos xerais, que podemos esperar do comportamento de determinadas variables claves, como as taxas de xuro, os prezos da alimentación e da luz, e da cobertura xeral dos servizos públicos?

Aínda que as taxas de xuro (Euribor) aumentaron arredor do 1 % durante o 2023, este pechou por debaixo das expectativas, nun 3,67 %, e espérase que, de acordo coas declaracións do Banco Central Europeo, non siga subindo neste ano, senón ao contrario: espérase unha rebaixa de tipos no 2024 que mesmo podería comezar en febreiro. Porén, o efecto sobre as hipotecas será relativamente pequeno de acordo cos previsións actuais, pois a baixada de hipotecas espérase que sexa como máximo de arredor de 25 puntos básicos na súa primeira volta e se reduza de forma non proporcional ao aumento experimentado no 2023. 

Mentres tanto, a inflación seguirá sendo un problema no 2024, aínda que se espera que se modere respecto ao 2023. O Banco de España prevé que a inflación alcance o 3,5 % en 2024, debido ao aumento esperado no primeiro trimestre, fronte ao 3,1 % rexistrado en 2023. Esta predición está moi lonxe do desexado 2,5 %, e a evolución do IPC xeral virá determinada polos prezos da enerxía e dos alimentos no 2024, aínda que todo parece indicar que os prezos relativamente altos chegaron para quedar. 

O déficit público prevese que se reducirá lixeiramente no 2024, ata o 3,7 % do PIB, dende o 3,9 % actual. Isto débese á redución do gasto público e ao aumento dos ingresos fiscais. A débeda pública, pola súa banda, seguirá alta, alcanzará o 108 % do PIB en 2024 (do 109,9 % actual). En xeral, as previsións macroeconómicas para España en 2024 son positivas, pero hai algúns riscos que poderían afectar o crecemento económico, como a incerteza económica global, a guerra en Ucraína e a inflación. 

En resumo, as previsións macroeconómicas para España en 2024, segundo diferentes organismos, son: 

-Banco de España: crecemento do 1,5 %, inflación do 3,5 %, déficit do 3,7 % e débeda do 108 % do PIB. 

-Comisión Europea: crecemento do 1,4 %, inflación do 3,4 %, déficit do 3,8 % e débeda do 107 % do PIB.

-FMI: crecemento do 1,4 %, inflación do 3,6 %, déficit do 3,8 % e débeda do 108 % do PIB. 

Estas previsións están suxeitas a cambios, xa que a situación económica global é moi volátil:

-Incertezas económicas globais: a guerra en Ucraína, a inflación e a subida dos tipos de interese nos Estados Unidos son algúns dos factores que están a xerar incerteza na economía global. Isto podería afectar o crecemento económico de España, xa que reduce a demanda de bens e servizos españois. Por exemplo, a guerra en Ucraína está a provocar unha crise enerxética e alimentaria global. Isto está a afectar os prezos dous produtos básicos, o cal está a aumentar a inflación e a pobreza. A guerra tamén está a xerar unha crise humanitaria, con millóns de persoas desprazadas.

-Seguiremos vivindo baixo a presión da inflación, que en España se situou no 3,2 % en 2023. Isto está a reducir o poder adquisitivo dos fogares e das empresas, o cal podería afectar o crecemento económico. Por tanto, requírese un aumento conmensurable dos salarios, especialmente se dependemos de maneira tan seria da demanda interna. 

-A redución do déficit e a débeda públicos é unha prioridade para calquera goberno, pero é unha tarefa difícil, xa que require de medidas de axuste que poderían afectar o crecemento económico ou mesmo aumentar a desigualdade. O déficit público de España situouse no 3,9 % do PIB en 2023. A débeda pública, pola súa banda, alcanzou ou 109,9 % do PIB en 2023. Posiblemente, haberá axustes fiscais a 4-7 anos, que pretenden ser bastante ambiciosos. 

-Envellecemento da poboación. A poboación española está a envellecer a un ritmo acelerado. Isto está a reducir a poboación activa e aumenta a carga da dependencia. O envellecemento da poboación é un reto para o sistema de pensións, a sanidade e o mercado laboral.

-Transición ecolóxica. A transición ecolóxica é un reto para todas as economías. En España, este reto vese agravado pola dependencia do país dos combustibles fósiles. A transición ecolóxica require de investimentos importantes en enerxías renovables, eficiencia enerxética e infraestruturas sostibles. Estes retos son importantes e requirirán dun esforzo conxunto por parte do Goberno, das empresas e dos cidadáns para superalos.

En resumo, un ano por agora cheo de incógnitas, pero con expectativas relativamente positivas… Bo mércores!

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade