Publicador de contidos

Publicador de contidos

Xa se pode facer a declaración da renda por Internet: estas son as novidades deste ano

Xa se pode facer a declaración da renda por Internet: estas son as novidades deste ano

 

Os contribuíntes poden acceder aos seus datos fiscais desde a páxina web e a aplicación móbil

Este ano hai un incremento na redución das retencións do IRPF ás rendas de ata 21.000 euros

A campaña estenderase ata o 1 de xullo de 2024, un día máis do que adoita ser habitual

Oficinas da Axencia Tributaria Oficinas da Axencia Tributaria
G24.gal 02/04/2024 18:08 Última actualización 02/04/2024 21:51

A Campaña da Renda e Patrimonio de 2023 comeza este mércores coa presentación das declaracións por Internet, pero desde esta semana os contribuíntes poden acceder desde a páxina web e a aplicación móbil da Axencia Tributaria aos seus datos fiscais.

Segundo o calendario publicado, estenderase ata o 1 de xullo de 2024, un día máis do que adoita ser habitual, xa que o 30 de xuño cae este ano en domingo.

Desde o 7 de maio ata o 1 de xullo de 2024, a Axencia Tributaria poderá confeccionar a declaración do contribuínte por teléfono, a solicitude desta cita estará dispoñible desde o 29 de abril ata o 28 de xuño.

Será desde o 3 de xuño ata o 1 de xullo de 2024 cando a Axencia Tributaria poderá confeccionar aos contribuíntes as declaracións presencialmente nas súas oficinas, con solicitude de cita desde o 29 de maio ata o 28 de xuño.

O Goberno puxo en marcha algunhas medidas fiscais nos Orzamentos Xerais do Estado, como o incremento na redución das retencións do IRPF ás rendas de ata 21.000 euros, algo que afectará nesta campaña aos contribuíntes con estes ingresos anuais.

Novidades para autónomos e beneficiarios

Outra das novidades é que os autónomos estarán obrigados a facer a Declaración da Renda o ano que vén, independentemente dos seus ingresos. Do mesmo xeito, as persoas titulares do ingreso mínimo vital e as persoas integrantes da unidade de convivencia están obrigadas a presentar anualmente declaración correspondente ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Mínimo exento de 15.000 euros anuais

En relación coa obriga de declarar, os Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 elevaron o limiar inferior da obrigación de declarar dos perceptores de rendementos do traballo de 14.000 euros a 15.000 euros anuais. 

Facenda insiste en que os contribuíntes non obrigados a declarar, aínda que non lles resulte esixible a presentación dunha declaración con resultado para ingresar, si están obrigados a presentala cando soliciten unha devolución do imposto.

Para determinar o importe da devolución deben terse en conta, ademais dos pagos a conta efectuados, a dedución por maternidade e as deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendeente separado legalmente con dous fillos ou sen vínculo matrimonial que, no seu caso, correspondan a cada un deles.

Oficinas da Axencia Tributaria Oficinas da Axencia Tributaria

Amplíase a dedución por maternidade

Ata o ano 2022 só as nais traballadoras se podían beneficiar da dedución de 1.200 euros anuais por cada fillo menor de tres anos. Agora, mesmo se no momento do nacemento non estaba a nai traballando senón cobrando o desemprego, ou tamén se con posterioridade cotizou 30 días ou máis, poderá beneficiarse desta dedución e solicitar o aboamento anticipado de 100 euros ao mes. Esta ampliación entre 2020 e 2023 das nais beneficiadas alcanza tamén os 1.000 euros adicionais por gastos de custodia do fillo menor de tres anos en garderías ou centros de educación infantil.

Dedución en IRPF por garderías tras a sentenza do Supremo 

Débese ter en conta que unha sentenza do Tribunal Supremo do 8 de xaneiro de 2024 estendeu a dedución por maternidade no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) aos gastos de custodia de menores de tres anos en gardería, aínda que o centro non conte coa autorización de centro educativo.

Tras a sentenza, a Axencia Tributaria instou a todas as garderías que conten coa autorización para a apertura e funcionamento da actividade de custodia de menores a presentar a declaración informativa a través do modelo 233, informando dos potenciais beneficiarios da dedución no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

As plusvalías de máis de 200.000 euros pagarán máis  

En 2023 elevouse un punto, ata o 27 %, a tributación das rendas do capital no IRPF superiores a 200.000 euros, e para as plusvalías superiores a 300.000 euros, elevarase ata o 28 %, dous puntos máis. Do seu lado, os autónomos beneficiaranse dunha redución dun 5 % adicional nos rendementos netos na tributación por módulos e, na estimación directa simplificada, terán unha dedución adicional de dous puntos, ata o 7 %, en gastos de difícil xustificación.

Oficinas da Axencia Tributaria Oficinas da Axencia Tributaria

Achegas a mutualistas 

Tamén terán que prestar atención a esta Campaña os pensionistas que realizaron achegas a mutualidades laborais e pagaron de máis no IRPF. O sindicato de técnicos do Ministerio de Facenda sinala que se nos datos fiscais da próxima Campaña de Renda de 2023 aparece o concepto de "Axuste por Mutualidades-DT2 LIRPF" aplicarase a redución de forma automática na declaración. En caso contrario, Gestha apunta a que basta con completar o formulario de solicitude habilitado pola Axencia Tributaria para rectificación.

Achegas a plans de pensións ou compra dun vehículo eléctrico

Mantense en 1.500 euros a achega máxima ao plan de pensións individuais con dereito a dedución, aínda que coa posibilidade de incrementar as achegas ata en 8.500 euros máis por achegas a plans de pensións empresariais. Do seu lado, os contribuíntes poderán deducir o 15 % se realizan unha entrega a conta mínima do 25 % do valor de compra dun vehículo eléctrico novo (turismos ou motos), ou se a realizaron desde o 30 de xuño de 2023.

En caso de compra, a dedución do 15 % do valor de compra incluídos gastos e impostos, e excluídos os importes das axudas públicas que perciba, está limitada a unha base máxima de 20.000 euros e aplícase no ano en que se matricula. Tamén o contribuínte pode desgravar o 15 % do investimento da instalación dun punto de recarga para vehículos eléctricos nun inmoble da súa propiedade, realizada igualmente entre o 30 de xuño de 2023 e o 31 de decembro de 2024.

Dedución por investimiento en empresas de nova creación

A partir do exercicio 2023 mellorouse tanto o importe da devandita dedución como outros aspectos desta. Os contribuíntes poderán deducir da cota do imposto o 50 % das cantidades satisfeitas no período pola subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación, sendo a base máxima de dedución de 100.000 euros anuais, polo que o importe máximo da dedución é de 50.000 euros.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade