Publicador de contidos
Publicador de contidos

O Goberno consegue dous meses máis para xustificar ante Bruxelas a prórroga da AP-9

O Goberno consegue dous meses máis para xustificar ante Bruxelas a prórroga da AP-9

O Executivo tiña ata o día 24 para responder aos expedientes de infracción abertos pola Comisión Europea

G24.gal 17/06/2024 12:59

O Goberno solicitou dous meses máis para xustificar ante Bruxelas a prórroga da AP-9, despois de que en abril a Comisión Europea abrira por segunda vez a España senllos expedientes de infracción por incumprimento, por unha banda, da lexislación comunitaria sobre contratación pública e, por outro, da normativa sobre a concesión de autoestradas.

A pesar de que o prazo marcado inicialmente para que o Executivo español puidese responder a este expediente acababa o vindeiro luns, día 24 de xuño, finalmente solicitouse unha prórroga de dous meses, permitindo ao Goberno máis marxe para a súa xustificación.

Segundo fontes do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible consultadas por Europa Press, dita prórroga xa foi concedida. Así, o Goberno dispón agora doutros dous meses para responder e emendar as deficiencias expostas pola Comisión, que, a falta dunha resposta satisfactoria, pode decidir levar a España ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

En concreto, o procedemento aberto pola autoestrada AP-9 ten que ver coa prórroga da súa concesión e a súa adaptación á normativa europea. Os estados membro debían incorporar á súa lexislación nacional as normas que regulan os contratos públicos e os contratos de concesión antes do 18 de abril de 2016, un prazo que España incumpriu xunto a Bulgaria e Romanía.

Esta directiva pretende abrir os mercados públicos a unha auténtica competencia entre empresas de toda a UE para garantir unha mellor relación calidade-prezo nas licitacións públicas.

Bruxelas sinala que a lexislación española non respecta, en particular, o ámbito de aplicación da directiva no que se refire ao tipo de poderes adxudicadores, contratos e modificacións que deben cubrirse.

España afronta tamén un segundo expediente de infracción por prorrogar a duración de dúas concesións de autoestradas sen aplicar adecuadamente os procedementos de licitación, infrinxindo as normas da UE.

Con iso, a Comisión busca garantir o respecto da regulación comunitaria sobre concesións, que establece a igualdade de trato dos operadores económicos interesados en participar nos procedementos de contratación e o respecto da obrigación de transparencia.

Denuncia de En Colectivo

Foi a asociación de consumidores En Colectivo a que presentou en xullo de 2019 ante a Comisión Europea unha denuncia, que deu paso á apertura dun procedemento de infracción contra España por incumprimento da normativa da Unión Europea pola prórroga e modificación do contrato de concesión da autoestrada AP-9.

Nela indicábase que os Reais Decretos 1809/1994 e 173/2000, que conceden senllas prórrogas a Audasa para a explotación da autoestrada ata o 2023 e o 2048, respectivamente, incumprían diferentes Directivas da Unión Europea.

En setembro de 2021, desde Bruxelas xa se enviou unha carta de emprazamento ao Goberno do noso país por considerar que ao modificar e ao prorrogar o contrato de concesión da autoestrada AP-9, sen publicar un anuncio de licitación e sen que tivese lugar procedemento algún de adxudicación do contrato así modificado, España incumprira a normativa.

Segundo a doutrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a prórroga dun contrato de concesión equivale a unha nova concesión, que só pode adxudicarse mediante o inicio dunha nova licitación.

Desde a asociación solicitouse á Comisión Europea que estudase a legalidade de ambos os reais decretos para determinar se se adaptan ao dereito comunitario e que, en caso de incumprimento, instásese o Goberno de España a dar solución a esta situación e lograr finalmente a anulación das prórrogas e a supresión das peaxes na AP-9.

En concreto, incidíase en que as prórrogas aprobadas nos anos 1994 -ata 2023, durante o Goberno de Felipe González- e en 2000 -ata 2048, durante o Goberno de José María Aznar- equivalen a unha nova concesión e, por iso, deberían convocarse as necesarias licitacións. Non facelo, agregaban, "impide o dereito á liberdade de establecemento e ao seu exercicio, e fai imposible a libre prestación de servizos".

Tamén se informaba de que estas prórrogas de Audasa "afectan directamente" o comercio da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, ao non haber ningunha alternativa á vía cunhas condicións semellantes, o que si ocorre noutros territorios do Estado.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade