OPINIÓN

Galicia envellece e desángrase demograficamente, por María Bastida

G24.gal 30/11/2023 11:19

Todos e cada un dos informes de conxuntura da nosa comunidade inclúen unha idea recorrente: Galicia envellece e desángrase demograficamente. Claras ameazas para o noso futuro inmediato e o noso desenvolvemento futuro. Temos ideas, capacidades e recursos, pero dificilmente poderemos implantalos se non temos quen os desenvolva nin a quen ofrecerllo. Neste contexto, a Administración tomou medidas, sorpassando a queixa e pasando á acción revestida nun programa, o Retorna Cualifica, en colaboración coas fundacións Venancio Salcines e Nortempo. Este programa non só está a ofrecer a quen emigrou a posibilidade de volver á súa terra, senón que tamén está a transformar a rexión ao fortalecer o seu capital humano e económico, marcando a diferenza no retorno ao mercado laboral da comunidade.

Galicia sabe de moitas cousas, pero desde logo é experta en emigración. Unha amarga experiencia que afectou moitas familias galegas ao longo das décadas impulsada frecuentemente pola procura de oportunidades laborais noutros lugares. Con todo, o Retorna Cualifica abriu as portas a un regreso esperado e desexado para moitos. Un dos aspectos máis destacados do programa é o seu enfoque na formación e o desenvolvemento profesional. Non se trata só de regresar, senón de regresar mellor preparado. Os participantes teñen a oportunidade de actualizar as súas habilidades e coñecementos, o que non só benefícialles a eles, senón a todos os galegos: unha Galicia cunha forza laboral altamente cualificada é máis competitiva e atractiva para o investimento e o crecemento económico.

Desde unha perspectiva persoal, o Retorna Cualifica brinda aos retornados unha segunda oportunidade, fomentando ademais unha integración social esencial para garantir que sentan benvidos e valorados. Non esquezamos que a adaptación a unha nova contorna laboral e social pode ser un proceso complicado, mesmo para quen regresa ao seu lugar de orixe. No seu primeiro ano de funcionamento, o programa logrou a incorporación de 238 galegos do exterior ao mercado laboral de Galicia, o que chamou a atención do resto de España. Persoas de diversas idades e experiencias para traballar en sectores laborais variados, desde novas tecnoloxías ata hostalería e servizos, o que demostra a diversidade de habilidades que os galegos no estranxeiro poden achegar á rexión. Ademais, a procedencia xeográfica é variada, con persoas provenientes de países como A Arxentina, Cuba, Venezuela, Uruguai, Chile, O Brasil, Andorra, Alemaña e Francia. En última instancia, este balance é testemuño do compromiso da comunidade galega no estranxeiro coa súa terra natal e da disposición das fundacións para brindar apoio neste regreso.

O éxito desta primeira fase do programa é prometedor, pero o desafío agora é manter o impulso. O orzamento aprobado para o próximo ano ofrece a esperanza de que o Retorna Cualifica continúe, o que sería unha boa noticia para os retornados e as empresas de Galicia. Con todo, non se trata unicamente da dotación orzamentaria: a viabilidade e éxito do programa a longo prazo depende tamén da súa capacidade para manterse actualizado e relevante nun mundo que está en constante cambio.

En conclusión, o Programa Retorna Cualifica é unha iniciativa valiosa e transformadora que está a axudar a reverter a emigración e fortalecer a rexión, contribuíndo ao seu crecemento económico e demográfico. Ofrece oportunidades de formación, orientación e apoio financeiro que benefician tanto aos individuos como á comunidade no seu conxunto. Ademais, promove un sentido de pertenza e contribución nos retornados, o que pode ter un impacto profundo na sociedade galega. A medida que o programa continúa evolucionando, Galicia ten a oportunidade de ver crecer a súa economía e o seu capital humano, asegurando un futuro máis brillante para todos nós. O tempo dirá se somos capaces de aproveitar esta oportunidade.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade