Publicador de contidos

Publicador de contidos

O Goberno presenta a agricultores e gandeiros un plan de 43 medidas para saír da crise

O Goberno presenta a agricultores e gandeiros un plan de 43 medidas para saír da crise

A proposta será sometida a debate polas principais asociacións agrarias españolas

Planas espera un acordo coas organizacións agrarias á marxe das eleccións

EFE 01/04/2024 13:05 Última actualización 01/04/2024 14:19

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación presentou aos agricultores un plan de 43 medidas co que tenta satisfacer as súas reivindicacións e poñer fin ás protestas iniciadas a principios de febreiro.

O documento, ao que tivo acceso EFE, recolle propostas de flexibilización da política agraria común (PAC), en liña co anunciado pola Comisión Europea e aprobado polos países da Unión Europea, xunto a outras novas como a prórroga de normativa de sanidade gandeira e de fertilización.

A continuación, unha lista coas principais medidas, que deben ser aínda sometidas ao debate interno por parte das organizacións agrarias Asaja, COAG e UPA.

-Medidas de simplificación e flexibilización na aplicación da condicionalidade reforzada das axudas directas da PAC á xestión da labranza, a cobertura mínima do chan, a rotación de cultivos e a porcentaxe mínima de superficie agrícola dedicada ao barbeito.

-Exención de controis e penalizacións de condicionalidade reforzada ás explotacións que teñan ata 10 hectáreas, que en España representan 345.000 beneficiarios (o 55 % do total).

-Medidas de flexibilización e simplificación para aplicar as axudas aos ecorréximes da PAC, en concreto en superficies de pastos, terras de cultivo, cubertas en cultivos leñosos e espazos de biodiversidade.

-Flexibilidade para aplicar os ecorréximes da PAC na solicitude única de 2024, en determinadas cuestións como a redución de carga gandeira mínima, o incremento da porcentaxe de barbeito e a realización de labores superficiais en cubertas de leñosos.

-Proposta á Comisión Europea para que se elimine a obrigación de que os agricultores tomen fotos xeoetiquetadas para demostrar o estado dos cultivos e outros requisitos establecidos nas axudas.

-Axudas e incentivos para facilitar a aplicación do caderno dixital de explotación, que terá carácter voluntario.

-Prórroga dun ano na obrigatoriedade da identificación electrónica para os bovinos e na data de aplicación do plan sanitario integral das explotacións gandeiras.

-Flexibilización de requisitos da aplicación do decreto de ordenación bovina.

-Aplicación simplificada para o sector de vacún de carne español do regulamento relativo á comercialización na Unión Europea (UE) e a exportación de terceiros países de produtos asociados á deforestación, de forma que non teñan que soportar cargas burocráticas.

-Atraso dun ano na obrigación de adoptar o plan de abonado e un ano respecto á obriga de contar cun asesor de fertilización, dentro das medidas de simplificación relativas ao decreto de nutrición de solos.

-Inspección única integrada aos agricultores e gandeiros, previo acordo coas comunidades autónomas, para que non haxa máis dunha inspección ao ano.

-Defensa do Goberno en foros comunitarios e multilaterais á aplicación das cláusulas espello nas relacións comerciais.

-Grupo de traballo permanente para o seguimento das exportacións importacións agrarias.

-Reforzo da coordinación dos servizos de inspección en fronteira ás importacións de terceiros países.

-O Goberno velará porque non se autorice no ámbito europeo ningunha tolerancia á importación a través do establecemento de límites máximos de residuos (LMR) e fixará a cero o LMR dos produtos non autorizados na UE para as importacións no seu territorio.

-Reforzo da capacidade inspectora da Axencia de Control e Información Agroalimentarios (AICA), que pasa a ser axencia estatal.

-Incremento do número de operacións comerciais inspeccionadas e publicación das multas acumuladas.

-Reunións trimestrais, en lugar de cada seis meses, do Observatorio da cadea sobre custos e marxes, e maior publicación de estudos de marxes para as distintas cadeas de alimentos.

-Actualización da directiva europea de prácticas comerciais desleais.

-Garantía do apoio do plan de seguros agrarios combinados de 2024, cun incremento de oito puntos porcentuais á subvención das pólizas subscritas polos agricultores e as explotacións prioritarias.

-Análise de posibles instrumentos para cubrir a sinistralidade extraordinaria con fondos complementarios.

-Subvencións máximas para agricultores profesionais, explotacións prioritarias e novas en 2025; exención de modulación para os devanditos grupos.

-Mantemento da fiscalidade do gasóleo agrícola, a dedución dun 35 % da factura de carburantes e combustibles de uso agrario, e dun 15 % da de fertilizantes.

-Redución xeral do 15 % no rendemento neto para o exercicio fiscal 2023 no método de estimación obxectiva de IRFP; e adaptación do cómputo dos ingresos para aplicar o límite máximo de tributación.

-Liña de crédito cunha dotación extraordinaria de 20 millóns de euros e 7 para avais, con subvención do 15 % do principal e da totalidade do aval, que implica a mobilización de 200 millóns de euros en exclusiva para mozos.

-Achega do Ministerio de 50 millóns de euros para garantir operacións de crédito entre 100.000 euros e 2 millóns de euros por un importe total de 500 millóns de euros.

-Incremento do límite de axudas 'de mínimis' do Estado, de 20.000 a 25.000 euros.

-Medidas de apoio en materia de sanidade animal, en concreto ás campañas sobre tuberculoses.

-Convocatoria dun foro de gandería extensiva e dunha conferencia sectorial monográfica sobre a substitución xeracional e a incorporación de novos agricultores.

Planas espera un acordo coas organizacións agrarias á marxe das eleccións

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, dixo este luns que espera lograr un acordo coas organizacións agrarias sobre o plan de choque con medidas para o campo antes das tres próximas citas electorais.

Ante a proximidade dos comicios vascos, cataláns e europeos, "non me gustaría que os agricultores e gandeiros se visen implicados por uns e por outros neses procesos políticos", afirmou Planas.

"Agora temos un momento de oportunidade" para pechar un acordo, engadiu Planas, quen considerou que o Goberno puxo sobre a mesa "está a dar resposta ás preocupacións" do sector.

Expresou a "vontade de traballo e compromiso" do Executivo para dar solucións aos problemas do campo, fronte aos "intereses políticos partidarios" de Vox e do PP, partidos que "queren que (as protestas) duren ata as eleccións europeas" de xuño.

Ao seu xuízo, as organizacións agrarias están sometidas "a unha gran presión por parte dos que non queren que en España haxa un acordo sobre nada" e cren que "a agricultura ten que ser parte desa lea", polo que o ministro instou a deixar de lado ese "conflito permanente" político e chegar a un acordo.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade