Publicador de contidos

Publicador de contidos

A inflación de febreiro 2024: cambio de tendencia?, por María Loureiro

OPINIÓN

A inflación de febreiro 2024: cambio de tendencia?, por María Loureiro

G24.gal 01/03/2024 08:04

A taxa de inflación anual estimada do IPC en febreiro de 2024 é do 2,8 %, segundo o indicador adiantado do INE. Isto supón unha diminución de seis décimas respecto á taxa de xaneiro, que foi do 3,4 %. A caída da electricidade e a estabilidade dos prezos dos alimentos e bebidas non alcohólicas son os principais factores que contribuíron a esta moderación.

Por outra banda, o índice de prezos de consumo harmonizado (IPCA) en febreiro sitúase no 2,9 %, seis décimas por baixo da rexistrada en xaneiro. A variación mensual estimada do IPCA é do 0,4 %. A isto tamén temos que engadir o bo comportamento da inflación subxacente, que exclúe os prezos da enerxía e os alimentos frescos, que tamén se moderou en febreiro, situándose no 3,4 %.

En xeral, a inflación en España moderouse en febreiro de 2024, situándose no seu nivel máis baixo desde agosto de 2023. Haberá que ver como pode evolucionar nos vindeiros meses, xa que o goberno terá que ir abandonando paulatinamente os apoios de emerxencia que xurdiron despois da covid-19.

A reinstauración do IVE da luz a niveis do 21 % a partir do 1 de marzo de 2024 é un factor que probablemente terá un impacto á alza na inflación, que pasará do 10 % actual ao nivel normal do 21 %. Temos que dicir que en xaneiro xa subiu o IVE da luz, que pasou do súper reducido 5 % ata o actual 10 %, e aínda así a luz mantívose en prezos moi baixos con respecto ao 2023.

Estímase que este cambio podería aumentar a taxa de inflación ao redor de 0,3 puntos porcentuais, de acordo a varias fontes. Primeiro, a análise de expertos, tales como o Banco de España, que no seu informe anual de 2023 estima que a subida do IVE da luz podería aumentar a taxa de inflación en 0,2-0,3 puntos porcentuais. Por outra banda, a Fundación das Caixas de Aforros (FUNCAS) tamén estima que a subida do IVE da luz podería aumentar a taxa de inflación en 0,2-0,3 puntos porcentuais. As propias entidades financeiras tamén reflicten resultados semellantes. Por exemplo, CaixaBank realizou unha simulación que indica que a subida do IVE da luz podería aumentar a inflación en 0,25 puntos porcentuais. Á súa vez, o BBVA tamén realizou unha simulación que indica que a subida do IVE da luz podería aumentar a inflación en 0,3 puntos porcentuais. Finalmente a evolución histórica da inflación pode tamén darnos moita información, especialmente a subida do IVE da luz en 2012 tivo un impacto á alza na inflación de 0,2 puntos porcentuais. En xeral, espérase que a inflación en marzo de 2024 se manteña en niveis elevados, aínda que é posible que empece a moderarse gradualmente.

Con todo, o impacto real na inflación dependerá dunha serie de factores, entre eles, a evolución dos prezos do petróleo e outras materias primas. Se os prezos do petróleo e outras materias primas seguen controlados, é probable que a inflación tamén o faga. A maiores, estamos a ver un aumento progresivo das renovables, onde hoxe en día o 53 % vén de electricidade xerada por fontes renovables, das que a eólica representa xa o 32,2 %. Esta porcentaxe de renovables está indo en aumento e para o 2030 espérase que chegue ata o 70 %. E outros factores, tales coma o ritmo de crecemento da economía española.

Agora ben, en xeral, espérase que a inflación en 2024 se manteña en niveis elevados, aínda que é posible que empece a moderarse gradualmente. O que si que é importante ter en conta é que estes son só escenarios posibles e que a evolución real da inflación pode ser diferente.

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade